https://re-design.co.il/wp-content/uploads/2023/08/executive-systems-scaled.jpg

מערכות מנהלים

https://re-design.co.il/wp-content/uploads/2023/11/מערכות-מנהלים.jpg

מערכות
מנהלים

https://re-design.co.il/wp-content/uploads/2023/10/אגוז-אפריקאי.jpg

דגם אגוז אפריקאי

שולחן מנהל עד גודל 220/90 ס"מ בעובי 28 מ"מ, משולב שני גוונים, כולל שלוחת מנהל עד גודל 200/50 ס"מ בגובה 65 ס"מ, הכוללת ארוניות ומגירות ומשמשת כרגל תומכת לשולחן. ניתן לקבל את המערכת בגמורים של פורניר / צבע בתנור / פורמייקה / מלמין יצוק, גוונים וגדלים על פי בחירה.

EM22125200

https://re-design.co.il/wp-content/uploads/2023/10/אגוז.jpg

דגם אגוז

שולחן מנהל עד גודל 220/90 ס"מ בעובי 45 מ"מ, רוכב מצידו האחד על גבי שלוחת מנהל עד גודל 200/50 ס"מ בגובה 65 ס"מ, הכוללת ארוניות ומגירות ומשמשת כרגל תומכת לשולחן ומצידו השני על גבי רגל אינטגרתית. ניתן לקבל את המערכת בגימורים של פורניר / צבע בתנור / פורמייקה / מלמין יצוק, גוונים וגדלים על פי בחירה.

EM22126400

https://re-design.co.il/wp-content/uploads/2023/10/בוטן.jpg

דגם בוטן

שולחן מנהל עד גודל 220/90 ס"מ כולל שלוחת מנהל עד גודל 200/50 ס"מ בגובה השולחן, הכוללת ארוניות ומגירות , ניתן לקבל את המערכת בגימורים של פורניר / צבע בתנור / פורמייקה / מלמין יצוק, גוונים וגדלים על פי בחירה.

EM22124800

מערכת מנהל של רי דיזיין

דגם לוז

שולחן מנהל עד גודל 220/90 ס"מ בעובי 28 מ"מ, רוכב מצידו האחד על גבי שלוחת מנהל עד גודל 200/50 ס"מ בגובה 65 ס"מ, הכוללת ארוניות ומגירות ומשמשת כרגל תומכת לשולחן ומצידו השני על גבי רגל מתכת אלכסונית, ניתן לקבל את המערכת בגימורים של פורניר / צבע בתנור / פורמייקה / מלמין יצוק, גוונים וגדלים על פי בחירה.

EM22126500

https://re-design.co.il/wp-content/uploads/2023/10/מלך.jpg

דגם מלך

שולחן מנהל עד גודל 220/90 ס"מ בעובי 28 מ"מ, רוכב מצידו האחד על גבי שלוחת מנהל עד גודל 200/50 ס"מ בגובה 65 ס"מ, הכוללת ארוניות ומגירות ומשמשת כרגל תומכת לשולחן ומצידו השני על גבי רגל מתכת במבנה חלון, ניתן לקבל את המערכת בגימורים של פורניר / צבע בתנור / פורמייקה / מלמין יצוק, גוונים וגדלים על פי בחירה.

EM22124500

https://re-design.co.il/wp-content/uploads/2023/10/מקדמיה.jpg

דגם מקדמיה

שולחן מנהל עד גודל 220/90 ס"מ בעובי 45 מ"מ, רוכב מצידו האחד על גבי שלוחת מנהל עד גודל 200/50 ס"מ בגובה השולחן, הכוללת ארוניות ומגירות ומשמשת כרגל תומכת לשולחן ומצידו השני על גבי יחידת מגירות גדולה, ניתן לקבל את המערכת בגימורים של פורניר / צבע בתנור / פורמייקה / מלמין יצוק, גוונים וגדלים על פי בחירה.

EM22129400

https://re-design.co.il/wp-content/uploads/2023/10/פקאן.jpg

דגם פקאן

שולחן מנהל עד גודל 220/90 ס"מ בעובי 28 מ"מ, רוכב מצידו האחד על גבי שלוחת מנהל עד גודל 200/50 ס"מ בגובה השולחן, הכוללת ארוניות ומגירות ומשמשת כרגל תומכת לשולחן ומצידו השני על גבי רגל איטגרלית, ניתן לקבל את המערכת בגימורים של פורניר / צבע בתנור / פורמייקה, גוונים וגדלים על פי בחירה.

EM221212200

שולחן מנהלים מפואר

דגם צנובר

שולחן מנהל עד גודל 220/90 ס"מ בעובי 28 מ"מ, פלטה מדוקקת, רוכבת מצידה האחד על גבי שלוחת מנהל עד גודל 200/50 ס"מ בגובה 60 ס"מ, הכוללת ארוניות ומגירות ומשמשת כרגל תומכת לשולחן ומצידה השני על גבי רגל מעוצבת, ניתן לקבל את המערכת בגימורים של פורניר / צבע בתנור / פורמייקה / מלמין יצוק, גוונים וגדלים על פי בחירה.

EM221212200

https://re-design.co.il/wp-content/uploads/2023/10/קשיו.jpg

דגם קשיו

שולחן מנהל עד גודל 220/90 ס"מ בעובי 28 מ"מ, רוכב מצידו האחד על גבי שלוחת מנהל עד גודל 200/50 ס"מ בגובה 65 ס"מ, הכוללת ארוניות ומגירות ומשמשת כרגל תומכת לשולחן ומצידו השני על גבי רגל מתכת מעוצבת, ניתן לקבל את המערכת בגימורים של פורניר / צבע בתנור / פורמייקה / מלמין יצוק, גוונים וגדלים על פי בחירה.

EM22125800

https://re-design.co.il/wp-content/uploads/2023/10/שקד.jpg

דגם שקד

שולחן מנהל עד גודל 220/90 ס"מ בעובי 28 מ"מ, משולב שני גוונים, כולל שלוחת מנהל עד גודל 200/50 ס"מ בגובה 65 ס"מ, הכוללת ארוניות ומגירות ומשמשת כרגל תומכת לשולחן. ניתן לקבל את המערכת בגימורים של פורניר / צבע בתנור / פורמייקה / מלמין יצוק, גוונים וגדלים על פי בחירה.

EM22126400

תפריט נגישות